• Ly Hery từng  có kinh nghiệm đóng phim hài, ca sỹ
    Idol Bigo là  Ca sĩ, có khuôn mặt baby và rất kute 
    Training tại JNU Entertainment
    Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh