Hot girl Phương Di có khả năng ca hát và có khuôn mặt dễ thương

Phương Di có nhiều kinh nghiệm trong các sân khấu ca hát và quay MV