vietnamkol

Top 10 các ông lớn KOL Marketting

Các  chiến dịch  Kol khủng  ví dụ chiến dịch Samsung với hơn 4,8 triệu người chỉ trong vòng 1 tuần trong  2016. Đó là chiến dịch KOL social media vô cùng lớn. Theo  thống kê và tổng hợp các kênh được sử dụng rất  nhiều và  mang lại hiệu quả tốt  nhất cho thương hiệu  cũng như về mặt gây tiếng vang lớn xây dựng hình ảnh cho Samsung. Dưới đây là top 10 doanh nghiệp có KOL marketing lớn nhất năm 2016 theo thống kê tháng 6,8, và 11

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *